Postanowienia ogólne

European Fintech Forum z siedzibą w Warszawie, wydawca i administrator serwisu promeritum.online („Serwis”) przywiązuje szczególną uwagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

§ 1. Rejestracja w Serwisie 

Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa.

§ 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu 

  1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzu subskrypcji (newsletter) przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). 
    Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracji do usługi Newsletter lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte. 
    Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach, również marketingowych, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

  2. Serwis promeritum.online gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
    Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane tylko uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

  3. Serwis promeritum.online nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom lub instytucjom bez wyraźnej zgody użytkownika.

§ 3. Zmiany w polityce prywatności 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.

§ 4. Kontakt 

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: kontakt@promeritum.online.